NWR Rajasthan Railway Station Phone Numbers

Phone Number Railway Stations Dausa, Durgapura Etc. of NWR (Rajasthan)

s.No.Station NamePhone No.Code
1.BhupalSagar01476-284232 BSJ
2.Chirawa 01596-220025CRWA
3.Chomun Samodee01423-220064 COM
4. Dahar-ka–balaji 1427-2233837 DKBJ
5.Dausa1427–230014DO
6.Dungarpur02964–232419DNRP
7.Durgapura0343-2721787 DNRP
8.Falna02938-233059 FA
9.Fatehpur Shekhawati01571-220173FSP
10.Fatehnagar02955-220031FAN
11.Gandhi Nagar (Jaipur)2707416GADJ
12.Haripur02877-220171 HP
Contact Number of Railway Station – Bhopal Sagar, Chirawa, Chomun Samod, Dahar-ka-Balaji, Dausa, Dungarpur, Dungarpura, Falna, Fatehpur Shekhawati, Fatehnagar, Gandhi Nagar (Jaipur) and Haripur are found here.
Leave a Reply